Inbjudan till nätverksträff! Tema: MIK, referensarbete och digital delaktighet

INBJUDAN till nätverksträff!

Varmt välkommen att delta i nätverksträff för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för digitala
bibliotekstjänster (Digibib)!

Temat för dagen:
MIK (Medie- och informationskunnighet), referensarbete och digital delaktighet (Digidel)

 

weblitstd-grid-15apr13Förutom intressanta föreläsningar kommer vi också i workshopform att titta närmare på Mozillas pågående arbete med att kartlägga de webbkompetenser som
är viktiga i dagens samhälle. Syftet är dels att med
hjälp av Mozillas s.k. Web Literacy Map börja
beskriva hur situationen ser ut hos oss på våra
bibliotek, dels att identifiera utvecklingsområden för ökad digital delaktighet.

Tid: 28 maj 2014 kl 9.30-16.00

Lokal: Sydney, World Trade center, Kungsbron 1 eller Klarabergsviadukten 70.

Anmälan: senast 20 maj, via e-post till info@biblioteksforeningen.org

Du som använder Facebook, OSA även gärna i eventet:
https://www.facebook.com/events/465880893534580 (OBS: gäller ej som anmälan)

Hashtag: #digibib

81f48b3f961412af_400x400ar

PROGRAM

9.30 Kaffe och välkommen

10.00  

MIK och Svensk biblioteksförening, Niclas Lindberg

MIK-rummet, Alma Kastlander, Statens Medieråd

MIK och digitalt referensarbete, Gunilla Fors, Malmö stadsbibliotek

MIK och Digidel , Elisabet Ahlqvist, KB

Biblioteksexempel

11.15 World Cafe del 1:  Mozillas karta för webbkunnighet
Hur förhåller sig vårt arbete på biblioteken till Web Literacy Map? Praktiska övningar vid tematiska bord, med hjälp av dator och färgpennor.

12.30 Lunch

13.30  World Café del 2: MIK, referensarbete & Digidel
Hur tar vi Web Literacy Map in i referensarbetet och digidelarbetet? Vad behöver vi göra konkret för att fler människor känna sig digitalt delaktiga? Vilka nivåer är vi på och vart vill vi komma?
De som redan har börjat bli delaktiga, hur kan vi hjälpa dem att komma vidare?
Praktiska övningar vid tematiska bord, med hjälp av dator och färgpennor.

15.00 Eftermiddagskaffe med kakbuffé

15.30-16.00  Sammanfattning och avslutning

Läs gärna innan:

 

Här finns digibib-nätverket på webben: