Cryptoparty på Mälardalens högskola i Västerås – skydda din personliga integritet och data på webben

Tisdagen den 10 maj hölls ett ”cryptoparty” vid Mälardalens högskola i Västerås i relation till Biblioteksdagarna. Arrangörer för ”partyt” och efterföljande paneldebatt var Svensk biblioteksförenings digitala nätverk DIGIBIB i samarbete med Kungliga biblioteket, Digitala biblioteket på Stockholms stadsbibliotek och DFRI – Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter. Dessutom med stöd av Mozilla. Dagen leddes av Åke Nygren, Digitala biblioteket och Elisabet Ahlqvist, Kungliga biblioteket.

Cryptopartyn utgår från en internationell gräsrotsrörelse där tanken är att vanliga människor ska kunna lära sig mer om kryptering och andra sätt att skydda sin digitala integritet och personliga data. Rörelsen växte fram i USA som ett motstånd mot massövervakning och NSA (National Security Agency) och i Sverige FRA.

Den workshop som hölls i Västerås tog både upp hur privatpersoner kan skydda sig mot digital övervakning och hur folkbibliotek kan hjälpa sina användare att göra detsamma. Under tre timmar diskuterades internet och integritetsfrågor vid fyra stationer.

Stationerna tog upp appar som krypterar samtal och chatt samt sms, säkrare lösenord och att upptäcka spårare på internet med hjälp av olika add-ons i Firefox. Sökmotorn Tor (The Onion Router), som låter användare surfa anonymt, diskuterades också.

Appar som krypterar

Den smarta telefonen är mycket populär, men inte så säker när det gäller säkerhet och anonymitet. Inom temat appar visades några exempel på appar som skyddar din privata data i smarta telefoner.

Appar som kan användas för att chatta och skicka sms krypterat är Signal och ChatSecure. Båda finns för iOS och Android och är byggda med öppen källkod. ChatSecure är främst avsedd för krypterad chatt, medan Signal också krypterar telefonsamtal.

Se dina ”spårare” på webben 

Lightbeam är en add-on för Firefox som visualiserar din surfhistoria. Den kan också visa vilka sajter som ”spårar” eller ”övervakar” dig samt hur olika sajter  är sammankopplade med varandra. En spårare kan t.ex. vara Google Analytics eller olika reklamaktörer.

Google Analytics och cookies håller som bekant koll på vilka sajter du besöker och vad du gör där. Med Lightbeam kan du blockera dessa. AdBlocker och Ghostery är liknande add-ons.

Tor – sökmotor som inte spar din data

Med Tor (The Onion Router) går det att surfa anonymt på nätet. Tor kan enkelt laddas ner på webben och används t.ex. av människorättsaktivister som anonymt behöver kunna rapportera om orättvisor i världen.  Även journalister och visselblåsare använder Tor.

Frågan om inte Tor också kan användas för kriminella syften togs upp. Ledaren för workshopen menade dock att den personliga integriteten för alla människor alltid går i första hand som en ren principsak.

En sista station tog upp vikten av säkra lösenord, men det samtalet hann undertecknad inte delta i.

Vad folkbibliotek kan göra för användares digitala integritet:

  • Minimera risken för att digital information från tidigare användare är tillgänglig
  • Använda  nedlåsningsverktyg och verktyg för rensning av datorer
  • Minimera åtkomst till loggar – Vem har tillgång till vad?
  • Minimera ”över-axeln” åtkomst till information
  • Minimera spridningen av information om användare
  • Plocka bort onödiga spårningstjänster
  • Lära användare om integritet på internet och tillhandahålla tekniska lösningar för det på bibliotek

 

Läs mer om Cryptopartyn

Staffan Rundberg, Biblioteket, Handelshögskolan i Stockholm

 

13308426_1159639597388240_6017488591119479757_o

Foto: Staffan Rundberg