Fyra viktiga nyheter om nätverkets fortsatta organisering och utveckling

Hej alla i Digibib-nätverket!

Här kommer fyra viktiga nyheter om nätverkets fortsatta organisering och utveckling:

Nyhet 1
Som säkert de flesta av er vet så har vi under en period varit två personer, David Jonsson och undertecknad, som tillsammans fungerat som kontaktpersoner för nätverket. I samband med att vi nu formerar en styrgrupp för nätverket så har David och jag kommit överens om att jag i fortsättningen kommer fungera som ensam kontaktperson för nätverket, och David går istället in som medlem i vår nytillsatta styrgrupp.

Nyhet 2
Vi tänker oss en modell framöver som innebär att vi i likhet med skolan planerar läsårsvis, dvs höst/vår. Det innebär att den nya styrgrupp som vi nu tillsätter blir verksam fram t.o.m. augusti 2018. I god tid innan hösten 2018, utser vi nya medlemmar till styrgruppen samt en ny kontaktperson för kommande ”läs”-år. Vi hoppas det här ska bli en modell som skapar engagemang och förnyelse i nätverket framöver.

Nyhet 3
Den nya styrgruppen för hösten 2017/våren 2018 är nu tillsatt och består av följande medlemmar:

• David Jonsson
• Pia Brinkfeldt
• Åke Nygren
• Annika Winning

Nyhet 4
För att underlätta idé- och kunskapsdelning mellan nätverkets medlemmar, och som ett komplement till denna Facebookgrupp, har vi startat en Slack workspace. Alla som är betalande medlemmar i Biblioteksföreningen och medlemmar i Digibib-nätverket kommer inom kort få en inbjudan till Slack via e-post. Vi hoppas att många av er ska ansluta och dela er kunskap och idéer med oss andra.
I Slack kan vi alla själva skapa nya ämneskanaler inom de områden som vi brinner mest för. På det sättet får vi också en bild av vilka frågor som vi anser vara mest angelägna att driva i nätverket.

Vi ses i Slack!

/Åke