Fyra viktiga nyheter om nätverkets fortsatta organisering och utveckling

Hej alla i Digibib-nätverket!

Här kommer fyra viktiga nyheter om nätverkets fortsatta organisering och utveckling:

Nyhet 1
Som säkert de flesta av er vet så har vi under en period varit två personer, David Jonsson och undertecknad, som tillsammans fungerat som kontaktpersoner för nätverket. I samband med att vi nu formerar en styrgrupp för nätverket så har David och jag kommit överens om att jag i fortsättningen kommer fungera som ensam kontaktperson för nätverket, och David går istället in som medlem i vår nytillsatta styrgrupp.

Nyhet 2
Vi tänker oss en modell framöver som innebär att vi i likhet med skolan planerar läsårsvis, dvs höst/vår. Det innebär att den nya styrgrupp som vi nu tillsätter blir verksam fram t.o.m. augusti 2018. I god tid innan hösten 2018, utser vi nya medlemmar till styrgruppen samt en ny kontaktperson för kommande ”läs”-år. Vi hoppas det här ska bli en modell som skapar engagemang och förnyelse i nätverket framöver.

Nyhet 3
Den nya styrgruppen för hösten 2017/våren 2018 är nu tillsatt och består av följande medlemmar:

• David Jonsson
• Pia Brinkfeldt
• Åke Nygren
• Annika Winning

Nyhet 4
För att underlätta idé- och kunskapsdelning mellan nätverkets medlemmar, och som ett komplement till denna Facebookgrupp, har vi startat en Slack workspace. Alla som är betalande medlemmar i Biblioteksföreningen och medlemmar i Digibib-nätverket kommer inom kort få en inbjudan till Slack via e-post. Vi hoppas att många av er ska ansluta och dela er kunskap och idéer med oss andra.
I Slack kan vi alla själva skapa nya ämneskanaler inom de områden som vi brinner mest för. På det sättet får vi också en bild av vilka frågor som vi anser vara mest angelägna att driva i nätverket.

Vi ses i Slack!

/Åke

Nätverksträff: #MigranTech 19-20 juni


Information in English:
http://digibib.se/networking-event-migrantech-june-19-20/


Vi är mycket glada att kunna bjuda in till en ny nätverksträff, denna gång på temat: #MigranTech – teknik och digitala tjänster av, med och för migranter.Träffen blir i Kista bibliotek – i samband med World Refugee Day – och arrangeras i samarbete mellan Expertnätverket för digitala bibliotekstjänster och Expertnätverket för bibliotekens arbete med nyanlända och mångspråk.

Huvudspår:
– Digital integritet
– Digital sök- och källkritik
– Appar av, med och för migranter
– Digital kreativitet & upphovsrätt


AGENDA #MIGRANTECH

 

MÅNDAG 19 JUNI

11.45 Samling vid infodisken, kista bibliotek
12.00-12.45 lunch i kista science tower.
13.00-14.00 Visningar av pågående utställningar

 

#IdeasBox – Ett pop up-bibliotek/mediestation för flyktingläger och andra

utsatta områden.
Plats: Loungen

 

 

#MakerParty
– Digitalt skapande och upphovsrätt.
Plats: Ideas Box/Loungen

 


#The Garden Library / Visualisation Database

Romy Achituv ställer ut några av sina digitala verk. Läs mer om projekten nedan, under Presentationer.
Plats: Gula Villan

 

 

#MigranTech App Expo
– Appar och digitala tjänster av, med och 
för migranter och flyktingar.


Appen Welcome!, och andra sociala appar, får du koll på i ”#Migrantech Expo”. Där kommer du även att få möta Språkkraft och testa deras smarta appar, samt bekanta dig med det globala nätverket Techfugees.
Plats: Språkstudion

 

#Data Detox
– rensa ditt digitala liv från osäkra appar och tjänster
Plats: Data Detox Bar


#På väg – ensamkommande ungdomar
I Stadsmuséet i Stockholms utställning ”På väg – ensamkommande ungdomar” skildras relationen mellan personal och boende, glädjeämnen och svårigheter, och vad som händer när man flyttar.

 

#Film nonstop: Min vän Iliad
Plats: Konstpassagen

 

14.00-17.00 Presentationer (SCENEN): 

Fika dukas fram och finns tillgängligt hela eftermiddagen

14.00
The Garden Library & Visualization Database.
Föreläsare: Romy Achitov, en israelisk digital konstnär och medgrundare till The Garden Library, ett pop up bibliotek för migranter i Tel Aviv.
Inititativtagare till The Garden Library Vizualization Database Project, som visualiserar låntagares läsupplevelser i färger.
Om Romy: https://elmcip.net/person/romy-achituv

 

14.45
Glass Room & Data Detox

Föreläsare: Alistair Alexander, Tactical Technology Collective, Berlin. Glass Room är en plats för reflektion, experiment och lek, om hur vi lever våra liv online och hur vi kan ta kontroll över vår data och skydda oss från spårning och övervakning. Läs mer..  
Om Alistair: https://tacticaltech.org/team/alistair

 

15.30
Techfugees
Föreläsare: Ghassan Amayra
Techfugees är ett socialt företag som mobiliserar det internationella tekniska samfundet för att svara på flyktingsituationen. Techfugees organiserar konferenser, workshops och hackathons runt om i världen i ett försök att tillhandahålla en pool av tekniska lösningar och teknisk talang till icke-statliga organisationer som arbetar med flyktingar och flyktingar själva.
Läs mer: https://techfugees.com

15.50
Demo: Språkkraft – Empower New Swedes
Niss-Jonas Carlsson demar appar från Språkkraft: Reading Coach, Språkplay och Språkchat..

16.00
Kista Mentorspace

Föreläsare: Mark Smith, KTH
Kista Mentorspace är en miljö som, inspirerad av maker-rörelsen, använder sig av kunskapsdelning mellan individer från olika grupper för att uppnå mål inom utbildning, näringsliv och samhällsutveckling.

16.15
Makerparty – digital kreativitet & upphovsrätt

Föreläsare: Karolina Andersdotter, bibliotekarie och digital humanist. Har arbetat med upphovsrättsfrågor för IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

16.30
Föreläsning
(titel ännu ej klar)
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, Malmö stadsbibliotek

16.45

Leadership in an intercultural digitized society
Katti Hoflin: stadsbibliotekarie Stockholms stadsbibliotek17.00-18.00 EXIL – en interaktiv poetisk vandring

EXIL utspelas på olika platser i Kista Galleria via en app i din mobiltelefon. Under vandringen kan du bidra med egna tankar och reflektioner, dina och andras tankar publiceras direkt i appen och på digitala skärmar i biblioteket.
”EXIL – fria poeter på flykt” är producerat av RATS Teater.

Plats: samling vid Infodisken. Det interaktiva vandringsdramat utspelar sig sedan i Kista galleria. Återsamling i loungen kl 18.00.

Läs mer: https://biblioteket.stockholm.se/kalender/exil-en-interaktiv-poetisk-vandring-1

 

 

 


18.15 Upptäck biblioteket och utställningarna på egen hand. Eller ta en promenad i gallerian. Eller vila en stund på hotellet .


20.00 #Migrantech-mingel i Victoria Tower Sky Bar
Samling: kl 19.45 i loungen, Kista bibliotek, för gemensam promenad till Victoria Tower.


 

TISDAG 20 JUNI

Open Space

Den 20 juni – World Refugee Day

 

Program:
10:00-10:30 Maria Olsson-Eklund med fler hälsar välkomna
10:30-11:30 Föreläsning om Libraries Without Borders, Barbara Schack
12:00-13:15 Lunch
12:00-12:30 Personal i Järva läser poesi på temat migration, flykt och exil.
13:15-15:30 Workshops

Presentation:
Varför ska du komma till mig?

13:30-14:10 Pass 1 

14:20-15:00 Pass 2

15:00-15:30 Reflektion

Barbara Schack  Programkoordinator och utvecklingsstrateg Libraries Without Borders/IDEAS BOX.

Marika Alneng bibliotekspedagog, SSB, med fokus på MIK-frågor

Victoria Lagerkvist bibliotekskonsulent länsbiblioteket Sörmland. Fokus: mångspråk.

Johanna Linneaus projektledare Kulturskolan Stockholm, arbetar på ett flyktingboende i Farsta.

Åke Nygren, Digitala biblioteket

Romy Achitov digital konstnär, medgrundare till Garden Library, ett pop-up bibliotek i Tel Aviv.

Alistair Alexander Tactical Technology Collective i Berlin. Projektledare för utställningen BrainGlass och projektet Data Detox, som syftar till digital egenmakt och integritet online.

Mark Smith, professor KTH, driver Kista MentorSpace

 

15:45-16:15 Föreläsning Gabriel Mezquida Refugee Welcome Stockholm

 

17-18:30 Panelsamtal
The Urgency of Reading: The role of libraries and access to information, education and culture in humanitarian response
Hosted by: Libraries Without Borders – In English
Moderator: Lisa Bjurwald

Panel:
Patrick Weil, chairman Libraries Without Borders
Mays Sylwan, producer performing arts, ex director Palestinian Circus School
Gabriel Mezquida, Refugees Welcome Stockholm
Brian Palmer, social anthropologist and scholar of religion at Uppsala University, author
Johanna Linnaeus, The Cultural Administration Stockholm, project manager

18:30 Minge


Gå gärna med i vårt Facebook-event: https://www.facebook.com/events/704778049707602


Hitta hit
Kista bibliotek

 


 

Logi
Hotell
AirBnb

 


Anmäl dig senast 2 juni 2017 via denna länk: http://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/expertnatverkstraff-migrantech/

 

Välkomna! )

Expertnätverket för digitala bibliotekstjänster.
Kontakt: Åke Nygren och David Jonsson

Expertnätverket för nyanlända och mångspråk.
Kontakt: Cecilia Herdenstam och Alireza Afshari

 


Nästa vecka är det dags! På Biblioteksdagarna i Västerås sätter vi nätintegriteten på agendan, i både teori och praktik:

The_Library_The_Insecure_PlacePå onsdag kl 14.00, dagen efter det mer praktiskt inriktade Cryptopartyt (se nedan), blir det en uppföljande paneldebatt om säkerheten och integritetsnivåerna i bibliotekens digitala närmiljöer.

Det kommer att bli riktigt spännande och vi hoppas på stor uppslutning. För det handlar ju om frågor som ligger biblioteksuppdraget nära (eller åtminstone borde göra det)

Biblioteken har som bekant enligt bibliotekslagen ett demokratiuppdrag. I vår oroliga tid med krig, människor på flykt, terrorism och allt mer sofistikerade metoder för digital övervakning är det angeläget att vi i biblioteken börjar förbereda oss för rollen som demokratibefrämjande samhällsnoder, inte bara fysiskt, utan även digitalt.

När vi planerar för biblioteksverksamhet får vi inte glömma att demokratin idag i allt högre grad lever och andas på Internet. Om vi ska göra skillnad på demokratiområdet måste biblioteken därmed ha en tydlig digital agenda. Och det är bråttom: vårt fria öppna Internet – alltså allas vår digitala allmänning, vårt gemensamma globala digitala bibliotek – utsätts idag för stora integritetskränkande hot från olika håll. Och som vanligt handlar det om ekonomisk och politisk makt. Det finns mycket pengar att tjäna på de digitala spår vi lämnar efter oss på nätet och auktoritära regimer resp antidemokratiska intressegrupper söker aktivt styra det digitalt burna fria ordet.

Frågan är: vad gör vi idag i våra bibliotek för att erbjuda ett digitalt tredje rum där alla kan känna sig trygga och där integriteten för den enskilde garanteras? Lever vi upp till bibliotekslagen och UNESCOS resp IFLAs riktlinjer, eller är det istället så att våra bibliotek är osäkra digitala miljöer? Om så är fallet, vad bör och kan vi göra för att rätta till missförhållandena? De här frågorna bildar utgångspunkten för onsdagens angelägna paneldebatt som vi gett namnet ”Biblioteket – den osäkra platsen?”. Elisabet Ahlqvist leder diskussionen och i panelen har vi bjudit in:

– Jodie Ginsburg, Chief Executive, Index on Censorship, UK.
– Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket.
– Amelia Andersdotter, Dataskydd.net
– Örjan Hellström, Konsulent IT, Kultur i Väst.
– Einar Ehn, bibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek (förhindrad att delta pga sjukdom)

 

 

cryptoparty_bibldag16-1

 

Dagen innan, på tisdag 13.00-16-00, förbereder vi oss praktiskt med ett handson Cryptoparty med öppen kunskapsdelning och tester av  olika integritetshöjande verktyg.

Ni som kommer tidigt får även en goodie bag från Mozilla – först till kvarn!

Till vår hjälp i lokalen (obs: vi håller till på Mälardalens högskola) har vi några kunniga krypteringsänglar, men vi får även digitalt stöd: via en IRC-chatt kommer medlemmar i DFRI, Föreningen för Digitala Fri- och rättigheter, att svara på våra frågor.

 

Mozilla_GoodiebagsKryptering kan onekligen kännas komplicerat,och ibland även lite skrämmande, men med stöd av erfarna krypteringsnördar kommer vi göra vårt bästa för att alla som deltar ska få en tankeväckande eftermiddag och en del handfast ny kunskap att ta med sig hem. Sist men inte minst: du som besitter kunskap inom krypteringsområdet och är sugen på att dela med dig av det du kan: dra dig inte för att hojta till innan och/eller på plats så anpassar vi agendan så att du kan göra ett inspel. För så här är det: själen i ett Cryptoparty är den lustdrivna kunskapsdelningen. Det här ett tillfälle då allas kunskap bejakas och där viljan att dela med sig får ta sig uttryck i aktiv medverkan.

Så välkommen att bidra med dina värdefulla kunskaper och insikter! Och du, glöm inte att ta med egen dator/platta/padda eller mobil! Vi har tyvärr bara några enstaka datorer och plattor att låna ut…

Varmt välkommen! 🙂

Läs mer här:

Cryptoparty #bibldag16

och här:
https://www.cryptoparty.in/vasteras

Vill du veta mer, ställa frågor och/eller bidra med något?
Ta gärna kontakt med oss som samordnar evenemangen:
Åke Nygren, ake.nygren (snabel-a) stockholm.se
Elisabet Ahlqvist, elisabet.ahlqvist (snabel-a) kb.se
David Jonsson, David.jonsson.vg (snabel-a) gmail.com

Fusion & krypto! Anteckningar från nätverksträffen 14 december.

DSC_0060

Fusioner är ett etablerat grepp bland multinationella företag och kärnfysiker sedan många år och det blir bara vanligare och vanligare. Fusion är inte fullt lika vanligt bland biblioteksföreningens nätverk, men från och med i måndags spelar vi alltså i samma liga som cernacceleratorn och Herbie Hancock, som inte drar sig för lite fusion på sin synt. Hopslagningen av E-böcker åt folket och Digibib spås skapa massor med fokus och initiativkraft, men det var inte nog med detta. Högintressanta utläggningar av Ann Östman om Skaparbibblans senaste landvinningar med nya spännande samarbeten samt av Elisabeth Ahlqvist om vikten och nödvändigheten för biblioteken att använda krypto, t.ex. för barn. Unga som surfar på nätet ska inte kunna spåras hur som helst. Ett oerhört intressant inlägg om saken finns på följande länk: http://bit.ly/1NyImd3.

DSC_0063

För att toppa dagen avslutades den med Cryptoparty i samarbete med bland andra Kungliga Biblioteket och föreningen för digitala fri- och rättigheter, DFRI. Det frossades i krypteringar för chatt, sms och surfande.  Kryptoprotokoll är komplicerade saker -som fascinerande nog gick att använda även för de mest tekniskt okunniga av oss.

12366207_550463145109412_1304485791126162026_n

De program och appar som togs upp under kvällen är alla utformade och anpassade så att de ska kunna hanteras utan ingående kunskap om hur algoritmer och koder. Lokalen var fullsatt. Mängder av entusiaster och nybörjare om vart annat trängdes runt skärmar och bord. Erfarenheter, lösningar och tänkvärdheter sjudade i lokalen uppblandat med ostmackor, pepparkakor och julmust. Man installerade, kommunicerade och bidrog med innehåll och det visade sig vara så sant som det var sagt: Ingen kan allt, men alla kan något.

Vid pennan:
/David Jonsson

God jul!

DSC_0058

12347940_550420825113644_7351889993909778927_n

 

Nätverksträff med Cryptoparty 14/12!

Snart dags för en ny spännande nätverksträff, denna gång tillsammans med e-boksnätverket och dessutom med en extra bonus: Cryptoparty! Läs mer här!

cryptoparty_flyer_final2

Du kommer väl på vårt digitala knytkalas? – 22 maj i Västerås!

Många av oss bär på idéer om utveckling och önskningar om förändringar.  I det snabbast växande biblioteket – det digitala – behöver vi tänka nytt i princip hela tiden, och nu har du chansen att dela dina bästa idéer och funderingar med andra digitalt intresserade biblioteksmedarbetare på vår nästa nätverksträff –  som vi denna gång genomför som ett digitalt knytkalas!

Träffen går alltså i delandets tecken. Vi träffas för att utbyta våra egna idéer och önskemål om det digitala biblioteket. Det är alltså vi alla tillsammans som skapar innehållet i denna nätverksträff, och vi hoppas på stor uppslutning! 🙂 Till vår hjälp kommer vi att använda oss vi oss av s.k. Design Thinking. Läs mer på http://www.designthinkingforlibraries.com/

Kostnadsfritt! Biblioteksföreningen bjuder på morgonkaffe, lunch och eftermiddagsfika.

PLATS
Hörsalen, Västmanlands läns museum


FÖR ATT DELTA I DETTA EVENT BEHÖVER DU…
1. vara medlem i Svensk Biblioteksförening
2. vara medlem i Digibib-nätverket
3. vara nyfiken 🙂
4. vilja dela med dig av dina idéer och kunskap 🙂

Det här vill du bara inte missa! Och vi vill ha DIG med. Anmäl dig nu! 🙂 (via e-post es@biblioteksforeningen.org)

/Åke, Ann och Ulf

Foto: Enkhtuvshin CC BY 2.0 https://flic.kr/p/7HD9xu

Starta om bibblan! – Workspace om nätintegritet

Skärmdump 2014-10-16 16.31.52

Hoppas vi ses i Gävle 7 november! Varför? Jo, då är det dags för nästa träff i Digibib-nätverket, denna gång på tema nätintegritet. Det blir minst lika spännande som förra gången och vi testar ett nytt format: workspace! Som vanligt bjuder Biblioteksföreningen på både fika och lunch.

Läs mer och anmäl dig : digibib-se.loopiasecure.com/startaombibblan

Vi ses! 🙂
Ann & Åke

Screenshot 2014-05-26 15.56.00Screenshot 2014-05-26 15.56.10

Väl mött imorgon! #nätverksträff

Screenshot 2014-05-27 12.47.20

Imorgon är det äntligen dags för nätverksträff! Kul det ska bli! Morgonkaffe väntar från 9.30! (kom gärna i tid, vi tänkte köra igång programmet ca 9.45) Ta gärna med din bärbara dator/padda/smartphone så att vi blir många som sprider digibib-glädje i sociala medier! Hashtags: ‪#‎digibib‬ + ‪#‎utforska‬ ‪#‎skapa‬ ‪#‎koppla‬

Eftersom vi är precis så teknikgalna som ryktet säger så tänkte vi försöka göra dagen tillgänglig på distans via Google Hangout. Med betoning på att försöka 😉 Så ha överseende med om allt inte funkar toppenbra precis hela dagen men vi ska göra så gott vi kan för att de som inte kan komma till Stokholm också ska kunna vara med på ett hörn! Vi postar mer info om detta under dagen…

Väl mött imorgon!!
/Åke & Ann

Kommer du på nätverksträffen? Sista anmälningsdag imorgon 20 maj!

Halloj du som brinner för att göra Internet tillgängligt och begripligt för alla!

Imorgon 20 maj är det SISTA ANMÄLNINGSDAG för att delta i vår kommande nätverksträff om MIK (Medie- och informationskunnighet), referensarbete och digital delaktighet (Digidel). Ett perfekt tillfälle till kompetensutveckling och inspiration för dig som jobbar med IT-hjälp och annan Internetrelaterad biblioteksverksamhet.

Nätverksträffen är helt KOSTNADSFRI och ALLA ÄR VÄLKOMNA.
Det enda som krävs är medlemskap i Svensk Biblioteksförening

Tid: onsdag 28 maj 9.30-16.00.
Plats: Svensk Biblioteksförening, World Trade Center.

Läs mer om evenemanget och hur du anmäler dig här: http://digibib-se.loopiasecure.com/natverksmoten

Gå gärna med i vår Facebookgrupp Digibib-nätverket och OSA gärna i eventet: Nätverksmöte DigiBib – Tema: MIK, referensarbete och digidel

Välkommen!
Åke Nygren & Ann Ostman
Kontaktpersoner, Digibib