Om oss

Välkommen till Svensk Biblioteksförenings expertnätverk för digitala bibliotekstjänster!

Vi verkar för kunskapsspridning och inspiration på området ny teknik/nya medier. Problemställningar vi försöker identifiera handlar om vad, hur och till vilka. Vår ambition är att identifiera nuvarande och nya tjänster som kan stärka bibliotekens ställning som relevanta aktörer i det moderna medie- och kommunikationssamhället. Vi är också intresserade av hur tillämpningen av digitala tjänster utvecklas.

Nätverket är en resurs och kunskapsbank men också en möjlighet för dig som arbetar på bibliotek att utvecklas och utbyta kunskaper. Expertnätverket bygger helt på medlemmarnas intresse och engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner inom det område som nätverket omfattar.

Bli medlem!

 

 

Lämna ett svar